Ir al contenido principal

Què és el personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya? Carnet, acreditació i distintiu professionals del personal de control d'accés

Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
93 116 22 88 | 637 36 81 33 |  | webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Carnet i distintiu del personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya

Què és el personal de control d'accés?


S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.
La persona interessada en obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de
Quins requisits s'han de complir?
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades pels citats centres.
Per obtenir l’habilitació les persones han de complir:
  • Ser major d'edat
  • Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  • Haver superat les proves de selecció.

(Nota: L'article 24 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha estat modificat per l’article 83 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, DOGC núm. 6035, de 30.12.2011.)

Mòduls de formació per a personal de control d'accés


Cursos de formació i proves de selecció
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d’haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V, punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat en ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l’habilitació, en la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.
Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic d’acord amb el que preveu l'annex V, punt 4.

Habilitació
Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que trobareu a Tràmits gencat:
- Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d'accés
- Documentació complementària
La direcció general competent en la matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.
En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.
El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

Renovació del carnet i distintiu
  1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.
  2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.
  3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, en els termes establerts al punt 3 de l'apartat anterior.
  DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709, 7.9.2010; Correcció d'errades en el DOGC núm. 5786, 30.12.2010).
Art. 50-55, Títol II, capítol III, secció primera (dret d'admissió i limitacions d'accés).
Annex IV, apartat II.

Entradas populares de este blog

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

La empresa Aena ha asumido con efectos desde agosto de 2017 la factura de la subida mensual de 200 euros a los vigilantes decretada para resolver la crisis. #EulenSeguridad y sus vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Los resultados despues del conflicto de El Prat La empresa Aena ha asumido con efectos desde agosto de 2017 la factura de la subida mensual de 200 euros a los vigilantes decretada para resolver la crisis. Aena asumirá finalmente una buena parte de la factura extra generada para Eulen por el laudo arbitral dictado el pasado verano por el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, que sirvió para poner fin al conflicto laboral desatado por las condiciones laborales de los vigilantes de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat. Un conflicto que se prolongó durante todo el mes de agosto y que sumió al aeropuerto barcelonés en el caos en plena temporada alta y en medio de un contexto político de alto voltaje. Según han confirmado a fuentes de Aena, el gestor aeroportuario ha iniciado los trámites para compensar a la empresa concesionaria por el coste derivado del complemento salarial de hasta 200 euros al mes decretado por el laudo para resolver el con…

Tres vigilantes de seguridad habilitados resultaron heridos tras una brutal paliza en la lInea 5 del Metro de Barcelona el domingo pasado

Nuevas agresiones contra  unos vigilantes  de seguridad habilitados en la Linea 5 del metro de Barcelona. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en la línea 5 del metropolitano de Barcelona.
Entre las 6:15 y las 6:30 del 22 de octubre los vigilantes de seguridad habilitados recibieron un aviso de su  Centro de Control y seguridad de TMB que dentro de un tren de la línea 5 del metro  había“un grupo de seis o sietes pasajeros con comportamientos incívicos”, informan fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
Un grupo de seis, siete y diez personas con una “actitud hostil”  pegaron con gran violencia a los vigilantes de seguridad tras ser advertidos por los mismos que depusieran su comportamiento. Entonces dos vigilantes de seguridad subieron en la parada de Sants Estació e intentaron que los “alborotadores recondujesen su actitud”, explican desde TMB. El grupo continuó “con su actitud hostil y finalmente respondió a las llamadas de calma de los dos vigi…

Un hombre armado retiene a varias personas en el interior de un supermercado de la localidad francesa de #Trèbes, junto a #Carcasona

🔴[OPERATION POLICE]🔴
⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.
Secteur interdit ⚠️
Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre.— Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 de marzo de 2018 Ataque terrorista en #Trèbes, pegado a #Carcasona a 100 kilometros de España. Un individuo entra gritando "Allahu akbar" y abre fuego dejando dos fallecidos. Una veintena ha podido huir: Un terrorista armado permanece refugiado en un supermercado con rehenes junto con un número indeterminado de personas en Trèbes, localidad al sur de Francia, tras herir de bala a un policía mientras disparaba desde su coche. Según fuentes policiales, el individuo habría reconocido pertenecer al grupo terrorista ISIS. Operación policial dirigida por la Fiscalía Antiterrorista que ya ha desplazado varios operativos a la zona. ⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir s…

La Lucha de la Guardia Civil y la Policia Nacional española contra el terrorismo yihadista #Daesh , amenazas y autoadoctrinamiento con fines terroristas

Juan Ignacio Zoido: “Afrontáis esta misión con ilusión y valentía porque vais a ayudar a formar a las fuerzas de seguridad de Iraq enseñándoles lo necesario para hacer frente con éxito a un enemigo feroz y despiadado” El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha despedido esta mañana, en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), al contingente de la Guardia Civil que se desplegará en Iraq Está formado por 25 guardias civiles que tendrán como cometidos la formación, instrucción y adiestramiento policial del ejército iraquí El Ministerio del Interior distribuirá esta mañana imágenes de vídeo y fotografías de este acto El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha despedido esta mañana, en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), al contingente formado por 25 guardias civiles que parten para Iraq con el cometido de contribuir al entrenamiento y asesoramiento de la policía iraquí. Durante este acto de despedida, Juan Ignacio Zoido ha estado acompañado por el director ge…

La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas aprueba los Planes Estratégicos Sectoriales del Transporte Urbano y Metropolitano y de la Alimentación y designa 33 nuevos operadores críticos

La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas aprueba los Planes Estratégicos Sectoriales del Transporte Urbano y Metropolitano y de la Alimentación y designa 33 nuevos operadores críticos
Ministerio del Interior Madrid, 01/02/2018 Estas designaciones continúan el proceso de implantación del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas iniciado en 2014, con la aprobación de los primeros Planes (electricidad, gas, petróleo, nuclear y financiero), y continuados en 2015 (agua, transporte marítimo, aéreo, ferroviario y carretera), 2016 (industria química y espacio) y 2017 (tecnologías de la información y la comunicación)
Asimismo se han designado 33 nuevos operadores críticos La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se ha reunido hoy en la sede del Ministerio del Interior, para aprobar los planes estratégicos sectoriales del Transporte Urba…