Ir al contenido principal

Què és el personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya? Carnet, acreditació i distintiu professionals del personal de control d'accés

Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
93 116 22 88 | 637 36 81 33 |  | webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Carnet i distintiu del personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya

Què és el personal de control d'accés?


S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.
La persona interessada en obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de
Quins requisits s'han de complir?
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades pels citats centres.
Per obtenir l’habilitació les persones han de complir:
  • Ser major d'edat
  • Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  • Haver superat les proves de selecció.

(Nota: L'article 24 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha estat modificat per l’article 83 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, DOGC núm. 6035, de 30.12.2011.)

Mòduls de formació per a personal de control d'accés


Cursos de formació i proves de selecció
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d’haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V, punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat en ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l’habilitació, en la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.
Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic d’acord amb el que preveu l'annex V, punt 4.

Habilitació
Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que trobareu a Tràmits gencat:
- Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d'accés
- Documentació complementària
La direcció general competent en la matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.
En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.
El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

Renovació del carnet i distintiu
  1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.
  2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.
  3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, en els termes establerts al punt 3 de l'apartat anterior.
  DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709, 7.9.2010; Correcció d'errades en el DOGC núm. 5786, 30.12.2010).
Art. 50-55, Títol II, capítol III, secció primera (dret d'admissió i limitacions d'accés).
Annex IV, apartat II.

Entradas populares de este blog

Varios vigilantes de seguridad habilitados del servicio de seguridad d #RENFE gritan e insultan de manera violenta a unos menores de edad cerca de #Malgrat #Blanes #Cataluña

El vigilante de seguridad habilitado del servicio de seguridad d #Renfe se muestra muy agresivo con unos jóvenes en un convoy del tren y es grabado por video por otro usuario este altercado y enfrentamiento https://t.co/UkFenGebBBhttps://t.co/wg1EKMcvJm#YouTube#Blanes#trenpic.twitter.com/SqRytvbrDf— Segurpricat Consultoria d seguridad privada (@segurpricat) 14 de septiembre de 2018 Tres vigilantes de seguridad habilitados del servicio de seguridad d #RENFE  han sido grabados cuando supuestamente gritan e insultan de manera violenta a unos menores de edad cerca de #Malgrat #Blanes #Cataluña Y encima te permites el gran lujazo despues de amenazar y insultar a un grupo de chavales de 16/17 años pillas la porra y le pegas con toda tu rabia dejandole en el suelo sin respirar y con una bonita marca en la espalda, si señor.. espero que esto llegue..rt pic.twitter.com/8YfLBt94vJ— PolDescomm (@PolDescomm) 9 de septiembre de 2018

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

El artículo 155 de la Constitución desarrollará las competencias que le corresponden respecto al Departament de Interior de la Generalitat de Cataluña

Comunicado del Ministerio del Interior sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución desarrollará las competencias que le corresponden respecto al Departament de Interior de la Generalitat de Cataluña Ministerio del Interior Madrid, 28/10/2017 Imágenes (2)Vídeos (0)Audios (0) Descargar Comunicado del Ministerio del Interior sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución

Tres vigilantes de seguridad habilitados resultaron heridos tras una brutal paliza en la lInea 5 del Metro de Barcelona el domingo pasado

Nuevas agresiones contra  unos vigilantes  de seguridad habilitados en la Linea 5 del metro de Barcelona. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en la línea 5 del metropolitano de Barcelona.
Entre las 6:15 y las 6:30 del 22 de octubre los vigilantes de seguridad habilitados recibieron un aviso de su  Centro de Control y seguridad de TMB que dentro de un tren de la línea 5 del metro  había“un grupo de seis o sietes pasajeros con comportamientos incívicos”, informan fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
Un grupo de seis, siete y diez personas con una “actitud hostil”  pegaron con gran violencia a los vigilantes de seguridad tras ser advertidos por los mismos que depusieran su comportamiento. Entonces dos vigilantes de seguridad subieron en la parada de Sants Estació e intentaron que los “alborotadores recondujesen su actitud”, explican desde TMB. El grupo continuó “con su actitud hostil y finalmente respondió a las llamadas de calma de los dos vigi…

Siseguridad Coaching Safety ¿Qué es un delito de odio? y como #Denunciarlo este delito de odio en los telefonos de la Guardia Civil 900 100 062 y la Policía Nacional 900 100 091

Delitos de odio Ante la importante tarea de facilitar una adecuada asistencia policial y protección a las víctimas o testigos de delitos de odio por motivos racistas, antisemitas u otros referentes e ideología, religión o creencias, orientación sexual, enfermedad o discapacidad y otros hechos discriminatorios, se antepone la exigencia de ofrecer, a las personas implicadas, aquella información que sea precisa para actuar ante un incidente de esta índole. Por tanto, resulta ineludible precisar diferentes cuestiones como:
¿Qué son los delitos de odio según la legislación española?¿Cómo, ante qué instituciones y por qué se debería denunciar un delito de odio por una víctima u otra persona que tiene conocimiento de un delito de odio?¿Qué medidas podría adoptar una víctima o un testigo de un delito de odio?​Encuesta sobre experiencias con incidentes relacionados con los delitos de odio
Descargas Tríptico delitos de odio (español) Tríptico delitos de odio (inglés) Tríptico delit…

La Policía Nacional detiene a 21 jóvenes por los altercados ocurridos el 12 DE OCTUBRE Día de la Hispanidad en #Barcelona

Nuevos arrestados por la policia nacional  por desórdenes públicos y riña tumultuaria La Policía Nacional detiene a 21 jóvenes por los altercados ocurridos el pasado 12 de Octubre de este año en el Día de la Hispanidad en #Barcelona. En la pelea y riña tumultuaria participaron una veintena de personas «de dos grupos que formarían parte de equipos de fútbol enfrentados», según la Policia Mosso d'Esquadra.
Miembros del Frente Atlético y seguidores del Yomus de Valencia protagonizaron una batalla campal, con lanzamiento de sillas y todo tipo de objetos, puñetazos e insultos. También participaron en la pelea algunos ultrasur del Real Madrid y Brigadas Blanquiazules del Espanyol de Cornella de LLobregat.

Los ultras de varios equipos de futbol comenzaron a lanzarse las sillas del bar Zurich, un emblemático punto de encuentro del centro de la ciudad Barcelona. Hubo persecuciones entre ellos  y hasta se vio alguna porra extensible. La refriega causó desperfectos en la terraza del histó…