Ir al contenido principal

Què és el personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya? Carnet, acreditació i distintiu professionals del personal de control d'accés

Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
93 116 22 88 | 637 36 81 33 |  | webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Carnet i distintiu del personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya

Què és el personal de control d'accés?


S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.
La persona interessada en obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de
Quins requisits s'han de complir?
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades pels citats centres.
Per obtenir l’habilitació les persones han de complir:
  • Ser major d'edat
  • Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  • Haver superat les proves de selecció.

(Nota: L'article 24 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha estat modificat per l’article 83 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, DOGC núm. 6035, de 30.12.2011.)

Mòduls de formació per a personal de control d'accés


Cursos de formació i proves de selecció
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d’haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V, punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat en ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l’habilitació, en la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.
Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic d’acord amb el que preveu l'annex V, punt 4.

Habilitació
Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que trobareu a Tràmits gencat:
- Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d'accés
- Documentació complementària
La direcció general competent en la matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.
En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.
El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

Renovació del carnet i distintiu
  1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.
  2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.
  3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, en els termes establerts al punt 3 de l'apartat anterior.
  DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709, 7.9.2010; Correcció d'errades en el DOGC núm. 5786, 30.12.2010).
Art. 50-55, Títol II, capítol III, secció primera (dret d'admissió i limitacions d'accés).
Annex IV, apartat II.

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

La Policía Nacional recupera tres piezas artístico-históricas sustraídas en parques públicos y privados de Roma

Localizadas en Barcelona y Madrid. Se trata de tres esculturas, una de ellas valorada en 200.000 euros, que fueron robadas de dos parques públicos y de los jardines de una residencia privada, todos ellos en la capital italiana. Se han llevado a cabo seis registros domiciliarios en Barcelona y Alicante, así como otros dos en establecimientos de compra-venta de objetos arqueológicos de la Ciudad Condal
La investigación ha contado con la colaboración del Comando de Tutela del Patrimonio Cultural de Carabinieri Roma y las piezas han sido trasladadas por carretera y barco hasta a Italia donde, actualmente, se encuentran a disposición de un juzgado romano Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Comando de Tutela del Patrimonio Cultural del Cuerpo de Carabinieri Roma (Italia), han recuperado tres piezas artístico-históricas sustraídas en parques públicos y privados de Roma, una de ellas valorada en 200.000 euros. Durante la investigación se han realizado seis reg…

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España.Jura de Bandera del personal civil

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España para así determinar el tiempo mínimo que debe transcurrir hasta que puedan volver a hacerlo.Así queda establecido en la orden Def/8/2017, con fecha del 9 de enero, que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se modifica otra orden de 2004 en la que queda establecido el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la bandera. ESTA MODIFICACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR EN EL MES DE JULIO 2017, POR LO QUE NO ES DE APLICACIÓN PARA LOS ACTOS DE JURA DE BANDERA DE BARCELONA DE MAYO DE 2017 "La importancia de dicho acto y la experiencia acumulada muestran la necesidad de disponer de un registro del personal civil que realiza dicho juramento o promesa y determinar el tiempo mínimo que ha de transcurrir desde que el citado personal efectúa el juramento o promesa hasta que pueda vo…

Las edificaciones están vinculadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco Detenidas 16 personas en una operación policial contra la construcción ilegal de viviendas de lujo en el Campo de Gibraltar

En la operación -enmarcada en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en materia de lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas- se han localizado bienes y propiedades construidos con los beneficios obtenidos con la venta de estupefacientes y el contrabando de tabaco.

Durante los dos últimos años los detenidos habían construido catorce viviendas unifamiliares en la zona conocida como “El Zabal”, haciendo caso omiso a las autoridades competentes en materia urbanística del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción
Para conseguir la parcelación del terreno rústico, los arrestados habían creado supuestamente dos sociedades pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas de unos 800 metros
20-diciembre-2018.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a 16 personas como presuntas autoras de un delito sobre la ordenación del territo…

La lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo yidahista #Daesh entrenando a la policia en #Irak y en #España

La Coalición reorienta el adiestramiento de las fuerzas de seguridad iraquíes tras la caída territorial del Daesh 17/11/2017 La Coalición reorienta el adiestramiento de las fuerzas de seguridad iraquíes tras la caída territorial del Daesh .
Operación Inherent Resolve (IRAQ)OPERACIÓN INHERENT RESOLVE - IRAK
Generalidades.
En el mes de septiembre de 2014, el presidente de los EEUU anunciaba que estaban dispuestos a encabezar una campaña internacional para degradar y en última instancia destruir al DAESH. La estrategia general, puesta en marcha en el marco de una coalición de más de 60 naciones, se conduciría en nueve líneas de acción:
Apoyo efectivo al gobierno legítimo de Irak.Negar al DAESH un refugio seguro.Irak es un país amigo, fomentar sus capacidades. Concepto BPC (Build Partner Capacity).Mejorar la obtención de inteligencia sobre el DAESH.Interrumpir la financiación del DAESH.Mostrar al mundo la verdadera naturaleza del DAESH.Interrumpir la afluencia de “combatientes” extranj…

I Jornada de Formación para personal de seguridad privada en estadios de fútbol

Jornada de Formación para personal de seguridad privada en estadios de fútbolLa Policía Nacional forma a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en estadios de fútbol

· La Policía Nacional y LaLiga de fútbol ponen en marcha un proyecto de colaboración que se llevará a cabo por todo el territorio nacional, destinado a formar a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los estadios de fútbol
· La primera jornada se celebrará mañana, 23 de abril, en el Complejo Policial de Canillas, y será impartida por policías nacionales e integrantes del departamento de seguridad de LaLiga a más de mil vigilantes de seguridad
· El comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro, ofrecerá detalles sobre esta iniciativa a los medios de comunicación que lo deseen mañana martes, a las 10:00 horas, en el Complejo Policial de Canillas.

22-abril-2019.- Agentes de la Policía Nacional, junto con personal del departamento de seguridad de LaLiga, impartirán mañana la I Jor…