Ir al contenido principal

Què és el personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya? Carnet, acreditació i distintiu professionals del personal de control d'accés

Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
93 116 22 88 | 637 36 81 33 |  | webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Carnet i distintiu del personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya

Què és el personal de control d'accés?


S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.
La persona interessada en obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de
Quins requisits s'han de complir?
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades pels citats centres.
Per obtenir l’habilitació les persones han de complir:
  • Ser major d'edat
  • Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  • Haver superat les proves de selecció.

(Nota: L'article 24 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha estat modificat per l’article 83 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, DOGC núm. 6035, de 30.12.2011.)

Mòduls de formació per a personal de control d'accés


Cursos de formació i proves de selecció
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d’haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V, punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat en ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l’habilitació, en la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.
Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic d’acord amb el que preveu l'annex V, punt 4.

Habilitació
Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que trobareu a Tràmits gencat:
- Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d'accés
- Documentació complementària
La direcció general competent en la matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.
En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.
El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

Renovació del carnet i distintiu
  1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.
  2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.
  3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, en els termes establerts al punt 3 de l'apartat anterior.
  DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709, 7.9.2010; Correcció d'errades en el DOGC núm. 5786, 30.12.2010).
Art. 50-55, Títol II, capítol III, secció primera (dret d'admissió i limitacions d'accés).
Annex IV, apartat II.

Entradas populares de este blog

La Lucha de la Guardia Civil y la Policia Nacional española contra el terrorismo yihadista #Daesh , amenazas y autoadoctrinamiento con fines terroristas

Juan Ignacio Zoido: “Afrontáis esta misión con ilusión y valentía porque vais a ayudar a formar a las fuerzas de seguridad de Iraq enseñándoles lo necesario para hacer frente con éxito a un enemigo feroz y despiadado” El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha despedido esta mañana, en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), al contingente de la Guardia Civil que se desplegará en Iraq Está formado por 25 guardias civiles que tendrán como cometidos la formación, instrucción y adiestramiento policial del ejército iraquí El Ministerio del Interior distribuirá esta mañana imágenes de vídeo y fotografías de este acto El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha despedido esta mañana, en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), al contingente formado por 25 guardias civiles que parten para Iraq con el cometido de contribuir al entrenamiento y asesoramiento de la policía iraquí. Durante este acto de despedida, Juan Ignacio Zoido ha estado acompañado por el director ge…

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

El Comisionado Iván Velásquez Gómez sobre los avances y retos de la #CICIG en la lucha contra la corrupción en #Guatemala

Telediario dialoga con el Comisionado
Guatemala, diciembre 02 de 2015. La directora de noticias del canal Telediario, Elsie Sierra, entrevistó al Comisionado Iván Velásquez Gómez sobre los avances y retos de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala. (Se publica con fines informativos).

ENTREVISTA
Comisionado entre los 100 pensadores más influyentes del mundo
Guatemala, diciembre 02 de 2015. El Comisionado Iván Velásquez Gómez fue reconocido por la revista internacional Foreign Policy como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo en 2015, por la investigación y desarticulación de la red de defraudación aduanera "la línea". (Se publica con fines informativos).
Ir al enlace de la entrevista aquí FUENTE CICIG

Julian Flores Garcia siseguridad Sigue el tablero Guatemala de Siseguridad Segurpricat en Pinterest.
Julian Flores Garcia
Director de seguridad  Segurpricat Siseguridad Hoteles
Perfil Experiencia  de 10 años como consultor de seguridad.Ma…

Los Mossos d'Esquadra han detenido al líder de una banda dedicada a robar tarjetas bancarias en el metropolitano Transports Metropolitans de Barcelona #TMB

Los Mossos d'Esquadra han detenido al líder de una banda dedicada a robar tarjetas bancarias en el metro de Barcelona para extraer luego dinero en metálico de cajeros automáticos, método por el que consiguió 7.000 euros en sólo ocho días.
La detención de esta persona, a la que se acusa de momento de cometer cinco hurtos, tuvo lugar el pasado 6 de junio. La policía ha identificado a otro miembro del grupo sobre el que existe una orden de búsqueda y detención.
La banda, que se movía por gran parte de Europa, estaba integrada por tres hombres originarios de Polonia y con antecedentes en muchos países de Europa, como Alemania, Suecia, Francia, Polonia y Dinamarca, por hechos similares.
El líder del grupo era el que conseguía el número PIN de la tarjeta bancaria, mientras que otro se encargaba de robar directamente la tarjeta del bolso de la víctima y el tercero realizaba tareas de vigilancia.
DE ESPALDA A LA VÍCTIMA El jefe de la banda aprovechaba su altura (mide 1'95 ce…

La Policía Nacional detiene a 21 jóvenes por los altercados ocurridos el 12 DE OCTUBRE Día de la Hispanidad en #Barcelona

Nuevos arrestados por la policia nacional  por desórdenes públicos y riña tumultuaria La Policía Nacional detiene a 21 jóvenes por los altercados ocurridos el pasado 12 de Octubre de este año en el Día de la Hispanidad en #Barcelona. En la pelea y riña tumultuaria participaron una veintena de personas «de dos grupos que formarían parte de equipos de fútbol enfrentados», según la Policia Mosso d'Esquadra.
Miembros del Frente Atlético y seguidores del Yomus de Valencia protagonizaron una batalla campal, con lanzamiento de sillas y todo tipo de objetos, puñetazos e insultos. También participaron en la pelea algunos ultrasur del Real Madrid y Brigadas Blanquiazules del Espanyol de Cornella de LLobregat.

Los ultras de varios equipos de futbol comenzaron a lanzarse las sillas del bar Zurich, un emblemático punto de encuentro del centro de la ciudad Barcelona. Hubo persecuciones entre ellos  y hasta se vio alguna porra extensible. La refriega causó desperfectos en la terraza del histó…

Jornada que organiza la Universidad CEU :"Retos actuales de la seguridad privada"

El secretario de Estado de Seguridad inaugura la jornada "Retos actuales de la seguridad privada"
Ministerio del Interior
Retos Actuales de la Seguridad Privada

Lugar:Aula Magna de la Facultad de CC Económicas (Julián Romea, 23) .Hora: 9:00. Universidad CEU San Pablo. Madrid, 25/04/2017 Imágenes (3)Vídeos (0)Audios (0) Descargar El secretario de Estado de Seguridad inaugura la jornada "Retos actuales de la seguridad privada"  Inauguradas esta mañana las Sesiones Magistrales de Ciencias de la Seguridad que organiza la Universidad CEU San Pablo bajo el título "Retos actuales de la seguridad privada". Entrevista © de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) D. Esteban Gándara Trueba, Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía


 A tenor de lo que dice en el video de #youtube D. Esteban Gándara Trueba, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de la  Polic…