Ir al contenido principal

Informació sobre el programa de vigilància de la salut dels treballadors de Ferrocarriles Metropolitanos d #Barcelona #metrobcn #amianto

Informació sobre el programa de vigilància de la salut dels treballadors de Metro

Fins ara s’han detectat 12 casos d'alteracions pleurals possiblement relacionades amb l'exposició a l’amiant, que no requereixen tractament mèdic
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) du a terme des del novembre passat una sèrie de revisions mèdiques específiques a tot el personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant quan aquest material es feia servir habitualment. Com es va informar aleshores (al comunicat del 22 de novembre) aquestes revisions i el seu estudi mèdic mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia de tòrax, permeten diagnosticar lesions toràciques de forma precoç.
Ja han passat una primera fase de l'examen, que és voluntari, prop de 600 treballadors dels més de 800 que formen els col·lectius potencialment exposats. Els resultats dels exàmens es comuniquen a cadascú individualment. A continuació, si es detecten anomalies radiològiques, es concerta una visita, coordinada amb el servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron, on l'especialista fa una valoració més detallada de les troballes del TACAR i proposa les mesures específiques de seguiment dins del protocol de vigilància individual de la salut.
Control mèdic periòdic
Fins ara, s’han detectat 12 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant. D’aquests dotze casos (9 son d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada), cap presenta patologia greu ni simptomatologia clínica i tampoc han requerit tractament mèdic. Només control mèdic periòdic més intensiu dins del programa general de vigilància de la salut de tot aquest col·lectiu.
Les visites a Pneumologia van començar durant el desembre i prosseguiran al llarg de tot l’any 2019. Tenint en compte que entre el 3% i el 14% de les persones exposades a l’amiant presenten manifestacions pleurals, es previsible que la xifra de casos augmenti al llarg dels propers mesos una vegada es vagin completant les revisions mèdiques planificades.
Els delegats de prevenció reben periòdicament tota la informació del programa de vigilància de la salut. El mes de desembre se'ls va informar que, en aquell moment, s’havien detectat quatre casos d’afectació pleural i un de sospita d’asbestosi pulmonar que, posteriorment, a la visita de Pneumologia, s’ha descartat com a tal.
Les revisions mèdiques es seguiran duent a terme al llarg de tot el 2019 i la informació sobre la possible aparició de nous casos amb manifestacions de qualsevol tipus confirmades per la seva relació amb l’exposició a l’amiant, una vegada informats els interessats i el Comitè de Seguretat i Salut, s’aniran actualitzant, periòdicament, al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada.
Vigilància de la salut des del 2002
Amb anterioritat Metro de Barcelona desenvolupava ja el programa de vigilància de la salut establert per les autoritats sanitàries el 2002 per fer el seguiment del personal del qual es coneixia la seva  exposició potencial a materials amb contingut d'amiant. Des d'aleshores no s'ha diagnosticat cap cas d’asbestosi pulmonar, mesotelioma pleural, ni càncer de pulmó o de mediastí entre les 180 persones participants.
L'ampliació i acceleració d'aquest programa de salut laboral, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro.


Convocatorias de pruebas para examen el personal de seguridad privada en la Policia Nacional :Vigilantes de seguridad habilitados..Seguridad Privada
Plazo para presentar solicitud:

 • 01/2019 Del 3 de enero al 17 de enero de 2019.

 • 02/2019 Del 4 de marzo al 15 de marzo de 2019.

 • 03/2019 Del 13 de mayo al 27 de mayo de 2019.

 • 04/2019 Del 02 de septiembre al 13 de septiembre de 2019.

Esposas

 1. Bases de la Convocatoria
 2. Calendario
 3. Inscripción
 4. Seguimiento de los Procesos Selectivos
 5. Plantilla de corrección último proceso selectivo
 6. * Vigilantes de Seguridad

  * Escoltas

  * Vigilantes de Explosivos

 7. Justificante de asistencia

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos, y para escolta privado, del año 2017. Certificados d profesionalidad articulación módulos d prácticas d #vigilante  http://www.siseguridad.eu/2016/09/certificados-de-profesionalidad.html  #vigilantedeseguridad  #UCSP #Policia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
| webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Los que para cada convocatoria se indican a continuación:
01/2017: Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
02/2017: Del 27 de febrero al 8 de marzo de 2017.
03/2017: Del 26 de abril al 5 de mayo de 2017.
04/2017: Del 26 de junio al 5 de julio de 2017. 

Consistirá la prueba de aspirantes a  vigilantes de seguridad en la contestación por escrito en cincuenta minutos, a un cuestionario de cien preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice II. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar


Vigilante de explosivos. Los aspirantes a vigilante de explosivos realizarán una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en quince minutos, un cuestionario de veinticinco preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice IV. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar

Realizarán los aspirantes a Escolta una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en quince minutos, un cuestionario de veinticinco preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice III. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta.


Suben en Escolta y Vigilante de explosivos a 25 preguntas y suben a 15 minutos. En vigilante aumentan de 80 a 100 preguntas y mantienen los 50 minutos!!!

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

La Policía Nacional recupera tres piezas artístico-históricas sustraídas en parques públicos y privados de Roma

Localizadas en Barcelona y Madrid. Se trata de tres esculturas, una de ellas valorada en 200.000 euros, que fueron robadas de dos parques públicos y de los jardines de una residencia privada, todos ellos en la capital italiana. Se han llevado a cabo seis registros domiciliarios en Barcelona y Alicante, así como otros dos en establecimientos de compra-venta de objetos arqueológicos de la Ciudad Condal
La investigación ha contado con la colaboración del Comando de Tutela del Patrimonio Cultural de Carabinieri Roma y las piezas han sido trasladadas por carretera y barco hasta a Italia donde, actualmente, se encuentran a disposición de un juzgado romano Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Comando de Tutela del Patrimonio Cultural del Cuerpo de Carabinieri Roma (Italia), han recuperado tres piezas artístico-históricas sustraídas en parques públicos y privados de Roma, una de ellas valorada en 200.000 euros. Durante la investigación se han realizado seis reg…

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España.Jura de Bandera del personal civil

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España para así determinar el tiempo mínimo que debe transcurrir hasta que puedan volver a hacerlo.Así queda establecido en la orden Def/8/2017, con fecha del 9 de enero, que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se modifica otra orden de 2004 en la que queda establecido el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la bandera. ESTA MODIFICACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR EN EL MES DE JULIO 2017, POR LO QUE NO ES DE APLICACIÓN PARA LOS ACTOS DE JURA DE BANDERA DE BARCELONA DE MAYO DE 2017 "La importancia de dicho acto y la experiencia acumulada muestran la necesidad de disponer de un registro del personal civil que realiza dicho juramento o promesa y determinar el tiempo mínimo que ha de transcurrir desde que el citado personal efectúa el juramento o promesa hasta que pueda vo…

Las edificaciones están vinculadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco Detenidas 16 personas en una operación policial contra la construcción ilegal de viviendas de lujo en el Campo de Gibraltar

En la operación -enmarcada en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en materia de lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas- se han localizado bienes y propiedades construidos con los beneficios obtenidos con la venta de estupefacientes y el contrabando de tabaco.

Durante los dos últimos años los detenidos habían construido catorce viviendas unifamiliares en la zona conocida como “El Zabal”, haciendo caso omiso a las autoridades competentes en materia urbanística del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción
Para conseguir la parcelación del terreno rústico, los arrestados habían creado supuestamente dos sociedades pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas de unos 800 metros
20-diciembre-2018.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a 16 personas como presuntas autoras de un delito sobre la ordenación del territo…

La lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo yidahista #Daesh entrenando a la policia en #Irak y en #España

La Coalición reorienta el adiestramiento de las fuerzas de seguridad iraquíes tras la caída territorial del Daesh 17/11/2017 La Coalición reorienta el adiestramiento de las fuerzas de seguridad iraquíes tras la caída territorial del Daesh .
Operación Inherent Resolve (IRAQ)OPERACIÓN INHERENT RESOLVE - IRAK
Generalidades.
En el mes de septiembre de 2014, el presidente de los EEUU anunciaba que estaban dispuestos a encabezar una campaña internacional para degradar y en última instancia destruir al DAESH. La estrategia general, puesta en marcha en el marco de una coalición de más de 60 naciones, se conduciría en nueve líneas de acción:
Apoyo efectivo al gobierno legítimo de Irak.Negar al DAESH un refugio seguro.Irak es un país amigo, fomentar sus capacidades. Concepto BPC (Build Partner Capacity).Mejorar la obtención de inteligencia sobre el DAESH.Interrumpir la financiación del DAESH.Mostrar al mundo la verdadera naturaleza del DAESH.Interrumpir la afluencia de “combatientes” extranj…

I Jornada de Formación para personal de seguridad privada en estadios de fútbol

Jornada de Formación para personal de seguridad privada en estadios de fútbolLa Policía Nacional forma a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en estadios de fútbol

· La Policía Nacional y LaLiga de fútbol ponen en marcha un proyecto de colaboración que se llevará a cabo por todo el territorio nacional, destinado a formar a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los estadios de fútbol
· La primera jornada se celebrará mañana, 23 de abril, en el Complejo Policial de Canillas, y será impartida por policías nacionales e integrantes del departamento de seguridad de LaLiga a más de mil vigilantes de seguridad
· El comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro, ofrecerá detalles sobre esta iniciativa a los medios de comunicación que lo deseen mañana martes, a las 10:00 horas, en el Complejo Policial de Canillas.

22-abril-2019.- Agentes de la Policía Nacional, junto con personal del departamento de seguridad de LaLiga, impartirán mañana la I Jor…