Ir al contenido principal

Informació sobre el programa de vigilància de la salut dels treballadors de Ferrocarriles Metropolitanos d #Barcelona #metrobcn #amianto

Informació sobre el programa de vigilància de la salut dels treballadors de Metro

Fins ara s’han detectat 12 casos d'alteracions pleurals possiblement relacionades amb l'exposició a l’amiant, que no requereixen tractament mèdic
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) du a terme des del novembre passat una sèrie de revisions mèdiques específiques a tot el personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant quan aquest material es feia servir habitualment. Com es va informar aleshores (al comunicat del 22 de novembre) aquestes revisions i el seu estudi mèdic mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia de tòrax, permeten diagnosticar lesions toràciques de forma precoç.
Ja han passat una primera fase de l'examen, que és voluntari, prop de 600 treballadors dels més de 800 que formen els col·lectius potencialment exposats. Els resultats dels exàmens es comuniquen a cadascú individualment. A continuació, si es detecten anomalies radiològiques, es concerta una visita, coordinada amb el servei de Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron, on l'especialista fa una valoració més detallada de les troballes del TACAR i proposa les mesures específiques de seguiment dins del protocol de vigilància individual de la salut.
Control mèdic periòdic
Fins ara, s’han detectat 12 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant. D’aquests dotze casos (9 son d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada), cap presenta patologia greu ni simptomatologia clínica i tampoc han requerit tractament mèdic. Només control mèdic periòdic més intensiu dins del programa general de vigilància de la salut de tot aquest col·lectiu.
Les visites a Pneumologia van començar durant el desembre i prosseguiran al llarg de tot l’any 2019. Tenint en compte que entre el 3% i el 14% de les persones exposades a l’amiant presenten manifestacions pleurals, es previsible que la xifra de casos augmenti al llarg dels propers mesos una vegada es vagin completant les revisions mèdiques planificades.
Els delegats de prevenció reben periòdicament tota la informació del programa de vigilància de la salut. El mes de desembre se'ls va informar que, en aquell moment, s’havien detectat quatre casos d’afectació pleural i un de sospita d’asbestosi pulmonar que, posteriorment, a la visita de Pneumologia, s’ha descartat com a tal.
Les revisions mèdiques es seguiran duent a terme al llarg de tot el 2019 i la informació sobre la possible aparició de nous casos amb manifestacions de qualsevol tipus confirmades per la seva relació amb l’exposició a l’amiant, una vegada informats els interessats i el Comitè de Seguretat i Salut, s’aniran actualitzant, periòdicament, al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada.
Vigilància de la salut des del 2002
Amb anterioritat Metro de Barcelona desenvolupava ja el programa de vigilància de la salut establert per les autoritats sanitàries el 2002 per fer el seguiment del personal del qual es coneixia la seva  exposició potencial a materials amb contingut d'amiant. Des d'aleshores no s'ha diagnosticat cap cas d’asbestosi pulmonar, mesotelioma pleural, ni càncer de pulmó o de mediastí entre les 180 persones participants.
L'ampliació i acceleració d'aquest programa de salut laboral, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro.


Convocatorias de pruebas para examen el personal de seguridad privada en la Policia Nacional :Vigilantes de seguridad habilitados..Seguridad Privada
Plazo para presentar solicitud:

 • 01/2019 Del 3 de enero al 17 de enero de 2019.

 • 02/2019 Del 4 de marzo al 15 de marzo de 2019.

 • 03/2019 Del 13 de mayo al 27 de mayo de 2019.

 • 04/2019 Del 02 de septiembre al 13 de septiembre de 2019.

Esposas

 1. Bases de la Convocatoria
 2. Calendario
 3. Inscripción
 4. Seguimiento de los Procesos Selectivos
 5. Plantilla de corrección último proceso selectivo
 6. * Vigilantes de Seguridad

  * Escoltas

  * Vigilantes de Explosivos

 7. Justificante de asistencia

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos, y para escolta privado, del año 2017. Certificados d profesionalidad articulación módulos d prácticas d #vigilante  http://www.siseguridad.eu/2016/09/certificados-de-profesionalidad.html  #vigilantedeseguridad  #UCSP #Policia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
| webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Los que para cada convocatoria se indican a continuación:
01/2017: Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
02/2017: Del 27 de febrero al 8 de marzo de 2017.
03/2017: Del 26 de abril al 5 de mayo de 2017.
04/2017: Del 26 de junio al 5 de julio de 2017. 

Consistirá la prueba de aspirantes a  vigilantes de seguridad en la contestación por escrito en cincuenta minutos, a un cuestionario de cien preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice II. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar


Vigilante de explosivos. Los aspirantes a vigilante de explosivos realizarán una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en quince minutos, un cuestionario de veinticinco preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice IV. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco para aprobar

Realizarán los aspirantes a Escolta una prueba de conocimientos teórico-prácticos, debiendo contestar, en quince minutos, un cuestionario de veinticinco preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que solo una es verdadera, ajustadas al programa que se acompaña como Apéndice III. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – [E / (n-1)], siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores y «n» número de alternativas de respuesta.


Suben en Escolta y Vigilante de explosivos a 25 preguntas y suben a 15 minutos. En vigilante aumentan de 80 a 100 preguntas y mantienen los 50 minutos!!!

Comentarios

Entradas populares de este blog

Los 750 vigilantes de seguridad habilitados de la empresa de seguridad Prosegur están llamados a la huelga por el caos organizativo de la empresa.

Colas a la vista en en el Aeropuerto Adofo Suarez Barajas. Los 750 vigilantes de seguridad habilitados de la empresa de seguridad Prosegur están llamados a la huelga por el caos organizativo de la empresa. Los sindicatos de los trabajadores han convocado varios paros parciales , anticipando así tiempos de espera como los vividos este verano en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde sigue operando la empresa de seguridad Eulen.
En este caso, el escenario es idéntico (en Madrid, eso sí) pero los motivos y la compañía implicada son distintos. Tras varios actos de mediación infructuosos entre los representantes sindicales y la empresa, los primeros han optado por formalizar la convocatoria de huelga comunicándola al Ministerio de Empleo hoy mismo. "Lo hemos hecho para respetar los plazos legalmente establecidos (10 días de antelación). La empresa de seguridad ha tenido tres meses para cumplir el acuerdo que firmó en julio. El representante de UGT en el comité de empres…

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España.Jura de Bandera del personal civil

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España para así determinar el tiempo mínimo que debe transcurrir hasta que puedan volver a hacerlo.Así queda establecido en la orden Def/8/2017, con fecha del 9 de enero, que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se modifica otra orden de 2004 en la que queda establecido el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la bandera. ESTA MODIFICACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR EN EL MES DE JULIO 2017, POR LO QUE NO ES DE APLICACIÓN PARA LOS ACTOS DE JURA DE BANDERA DE BARCELONA DE MAYO DE 2017 "La importancia de dicho acto y la experiencia acumulada muestran la necesidad de disponer de un registro del personal civil que realiza dicho juramento o promesa y determinar el tiempo mínimo que ha de transcurrir desde que el citado personal efectúa el juramento o promesa hasta que pueda vo…

Desarticulada una organización internacional que explotaba víctimas captadas en Rumanía mediante el método lover boy. Siseguridad Coaching Safety Dirección General de Protección Civil y Emergencias

En el marco de un Equipo Conjunto de Investigación formado por la Policía Nacional y la Guardia Civil en España, las Policías de Italia y Rumanía y coordinado por Eurojust con la colaboración de Europol. La organización, que manipulaba a las mujeres mediante chantaje emocional y coacciones hasta convencerlas de que no podrían vivir sin sus captores, llegó a obtener un beneficio de más de 5.000.000 de eurosUna vez engañadas con falsas relaciones sentimentales, eran trasladadas a diferentes destinos de la Unión Europea como España, Italia, Reino Unido, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Holanda y Eslovenia con el único propósito de que ejercieran la prostitución en clubes y pisos privados Se ha liberado a 13 mujeres explotadas y se ha detenido a 16 personas a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal 10-febrero-2020.- Agentes de la Policía Nacional y de la Guard…

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, visita el Centro Nacional de Desaparecidos y transmite el apoyo del Gobierno a familias afectadas

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, visita el Centro Nacional de Desaparecidos y transmite el apoyo del Gobierno a familias afectadas. El Centro Nacional de Desaparecidos, organismo dependiente del Ministerio del Interior que  tiene como objetivo coordinar a los distintos Cuerpos policiales y a todos los organismos implicados en los casos de desapariciones, ha celebrado su primera reunión y comienza por tanto su trabajo de manera oficial. La Fundación ANAR, que en España gestiona el Teléfono ANAR para Casos de Niños Desaparecidos 116000, número armonizado de interés social de la Unión Europea para la atención de estos casos, colabora con el Centro junto a otras asociaciones  implicadas en la búsqueda de desaparecidos como SOS Desaparecidos, QSDGlobal e Inter-SOS. Según datos facilitados recientemente por el Ministerio del Interior, en la actualidad en España existen 4.164 personas desaparecidas. Cádiz (588), Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268…

Continúan las agresiones a vigilantes de seguridad habilitados que prestan servicio en las instalacciones los Ferrocarriles Metropolitanos del #metrodeBarcelona #metrobcncn

Continúan las agresiones a vigilantes de seguridad habilitados d los Ferrocarriles Metropolitanos del #metrodeBarcelona #metrobcn . Este fin de semana, los Mossos de Esquadra han detenido a un hombre por morder reptidamente en la cara y en la mano a uno de los vigilantes d seguridad habilitados . Los hechos se produjeron el sábado a primera hora de la mañana en la estación de los  Ferrocarriles metropoitanos en la estación de Urquinaona Linea 1 y 4 , concretamente en el vestíbulo. Al agresor se le imputa un delito de lesiones.Los hechos se produjeron sobre las seis de la mañana, cuando el agresor, que volvía de fiesta se intentó colar en el metro.,el vigilante d seguridad habilitado le llamó la atención, lo siguió para vigilarlo, y fue entonces cuando el joven empezó a insultarle y finalmente se abalanzó hacia él y le mordió en la mejilla y en la barbilla. Poco después aparecieron otros dos vigilantes d seguridad habilitados en su apoyo  que consiguieron reducirlo. El vigila…

I Jornada de Formación para personal de seguridad privada en estadios de fútbol

Jornada de Formación para personal de seguridad privada en estadios de fútbolLa Policía Nacional forma a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en estadios de fútbol

· La Policía Nacional y LaLiga de fútbol ponen en marcha un proyecto de colaboración que se llevará a cabo por todo el territorio nacional, destinado a formar a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los estadios de fútbol
· La primera jornada se celebrará mañana, 23 de abril, en el Complejo Policial de Canillas, y será impartida por policías nacionales e integrantes del departamento de seguridad de LaLiga a más de mil vigilantes de seguridad
· El comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro, ofrecerá detalles sobre esta iniciativa a los medios de comunicación que lo deseen mañana martes, a las 10:00 horas, en el Complejo Policial de Canillas.

22-abril-2019.- Agentes de la Policía Nacional, junto con personal del departamento de seguridad de LaLiga, impartirán mañana la I Jor…